THỜI GIAN LÀM VIỆC KHÔNG QUÁ 6 TIẾNG/1 NGÀY

Chúng tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nơi sản sinh ra những nhân tài, những con người có tư duy làm chủ về thời gian, làm chủ bản thân mình và bỏ qua những quy định khắt khe về thời gian làm việc, giúp tăng năng suất làm việc mà không gây áp lực …

THU NHẬP CAO KHÔNG GIỚI HẠN VÀ ỔN ĐỊNH.
CƠ HỘI THĂNG TIẾN RÕ RÀNG THEO NĂNG LỰC
BẠN ĐƯỢC TIẾP CẬN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ 4.0 ĐỘC QUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN THÁI HƯƠNG
VÀ NHIỀU CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC MÀ CHÚNG TÔI CHẮC CHẮN RẰNG BẠN CHỈ CÓ THỂ TÌM THẤY Ở TẬP ĐOÀN THÁI HƯƠNG
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Chính sách lương
Chính sách khen thưởng

KHÔNG NHỮNG VẬY CHÚNG TÔI RẤT CHÚ TRỌNG TỚI...

Chế độ phúc lợi cá nhân

Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe và đời sống tinh thần của các nhân viên là vốn có giá trị nhất của mỗi người. Vì vậy, chúng tôi luôn duy trì đều đặn và nghiêm túc thực hiện chính sách của nhà nước về chế độ nghỉ lễ, thai sản cũng như bảo hiểm cho các nhân viên của mình.

Shopping Cart