QUY CHẾ LƯƠNG – THƯỞNG

       TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM THÁI HƯƠNG
         Số: 0109 /2021/QC-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

QUY CHẾ LƯƠNG – THƯỞNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN

VIÊN HỌC VIỆC TẠI NHÀ.

I. MỤC ĐÍCH:

 • Quy định về trả lương, thưởng nhằm mục đích khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch KD của Tập Đoàn. 
 • Quy định về các khoản mà người lao động được nhận khi làm việc với Tập Đoàn và lộ trình thăng tiến trong công việc.
 • Đảm bảo đời sống cho người lao động, yên tâm làm việc.

II. CĂN CỨ:

 • Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP
 • Căn cứ Bộ luật LĐ số 10/2012/QH13
 • Căn cứ Luật làm việc số 38/2013/QH13
 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp – Luật số 68/2014/QH13
 • Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 • Nội dung được quy định trong quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

III. PHẠM VI ÁP DỤNG:

 • Áp dụng cho cán bộ công nhân viên học việc.
 • Trong thời gian là cán bộ công nhân viên học việc bạn hoàn toàn có thể làm việc tại nhà hoặc đến văn phòng của công ty. Chúng tôi không ép buộc miễn bạn vẫn hoàn thành công việc (tức chỉ tiêu KPI).
 • Bạn có thể vừa làm công việc của tập đoàn vừa làm thêm các công việc khác. Chúng tôi không bắt buộc miễn bạn hoàn thành công việc được giao.

IV. NỘI DUNG

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Lương cơ bản:

Là mức lương trả cho cán bộ công nhân viên ( CBCNV) làm việc tại nhà trong 1 tháng với điều kiện hoàn thành chỉ tiêu KPI được giao. 

2. Lương đóng bảo hiểm xã hội:

Được tham gia bảo hiểm khi có thâm niên làm việc đạt yêu cầu theo quy định của công ty.

3. Lương thử việc:

Sẽ áp dụng trong tháng đầu tiên. Sau khi bạn hoàn thành tốt tháng thử việc bạn sẽ được Tập Đoàn nhận vào làm việc chính thức. Chế độ và mức lương sau thử việc tùy theo năng lực thực tế của bạn có thể đạt lên tới 20 triệu đồng/ tháng (thỏa thuận sau khi bạn vượt qua lộ trình thử việc). 

4. Cách tính lương:

Sử dụng hình thức trả lương theo chỉ tiêu KPI công việc được giao hàng tháng. Không áp dụng tính lương theo thời gian trong tháng thử việc.

PHẦN II

TÍNH VÀ TRẢ LƯƠNG THƯỞNG

I.CÁCH TÍNH LƯƠNG THƯỞNG

1- Chỉ tiêu KPI công việc trong 1 tháng.

Trong 1 tháng nhân viên phải hoàn thành công việc của người quản lý giao. 

Nhân viên có thể linh động sử dụng quỹ thời gian của mình. Hoàn thành xong công việc được giao có thể làm công việc cá nhân khác – không bị gò bó thời gian.

2- Chế độ lương:

Trường hợp 1: Hoàn thành chỉ tiêu công việc đủ các ngày/ tháng.

Nhân viên được nhận ngay mức lương cơ bản là 1.400.000 vnđ trong tháng đó. Hoàn trả tiền cọc đã đặt trước đó.

Trường hợp 2: Hoàn thành vượt chỉ tiêu:

Nhân viên được nhận ngay mức lương cơ bản là 1.400.000 vnđ, hoàn trả tiền cọc đã đặt trước đón ngoài ra bạn được được nhận thêm phần thưởng theo bảo quy định sau:

STT% Vượt chỉ tiêuPhương án 1:Phần thưởngPhương án 2Thưởng tiền
1Từ 10% đến 20%Bộ bát200.000đ
2Từ trên 20% đến 50 %Máy xay sinh tố500.000đ
3Từ trên 50% đến 70%Máy xông hơi mặt800.000đ
4Từ trên 70% đến dưới 100%Nồi chiên1.200.000đ
5Trên 100%22% doanh thu vượt22% doanh thu vượt

Trong đó:

 • Chỉ tiêu được tính là công việc trong một tháng.
 • Và mức độ % vượt chỉ tiêu được tính dựa trên công việc góp thúc đẩy doanh thu của tập đoàn.

Trường hợp 3: Không hoàn thành chỉ tiêu công việc trên tháng.

Nhân viên không được nhận lương cơ bản.

 • Trong trường hợp thái độ tốt, ham học hỏi và có lý do chính đáng thì chúng tôi có thể trả 1 phần hoa hồng tương đương với những hoạt động tạo doanh số cho Tập Đoàn.
STT% Doanh thu đạt được so với chỉ tiêuLương Cơ bản% hoa hồng
1Dưới 10%00
2Trên 10% đến 50%010%
3Trên 50%015%
 • Quy định trả lại tiền đặt cọc: Khi các bạn vào làm việc, Tập đoàn phải đầu tư giáo trình đào tạo, cán bộ đào tạo và quản lý, ngoài ra còn tặng sản phẩm mẫu, sản phẩm dùng thử. Chính vì vậy để đảm bảo các bạn vào làm việc thực sự nghiêm túc, không lợi dụng để học miễn phí cũng như hưởng không phần quà tặng, gây mất thời gian công sức và tiền bạc của Tập đoàn. Chúng tôi đề ra quy định trả cọc khi không hoàn thành chỉ tiêu công việc như sau:
 • Nếu bạn vào tham gia làm việc được từ 2 ngày trở xuống mà bạn cảm thấy công việc không phù hợp, bạn có thể xin nghỉ và chúng tôi sẽ hoàn trả 100% số tiền đã đặt cọc.
 • Nếu bạn đã làm việc từ 3 ngày trở lên mà muốn nghỉ nửa chừng, đó là hành vi vi phạm thỏa thuận giữa 2 bên và chúng tôi không có trách nhiệm hoàn trả lại bạn số tiền đã đặt cọc.
 • Nếu bạn làm việc hết lộ trình 30 ngày mà:
 • Hoàn thành các hạng mục công việc chỉ riêng công việc là người bán hàng bạn chỉ đạt ½ chỉ tiêu doanh số đưa ra: Thì bạn vẫn đạt điều kiện nhận lại 100% số tiền đã đặt cọc.
 • Hoàn thành các hạng mục công việc chỉ riêng công việc là người bán hàng bạn chỉ đạt bằng ⅓ chỉ tiêu doanh số đưa ra. Thì bạn được nhận lại ½ số tiền đã đặt cọc.
 • Không hoàn thành công việc hoặc hoàn thành các hạng mục công việc, mà có hạng mục công việc là người bán hàng bạn không phát sinh chút doanh số nào thì bạn không được nhận lại khoản tiền cọc (khoản tiền đó được coi là chi phí đào tạo và sản phẩm mẫu mà Tập đoàn đã đầu tư cho bạn).
 • Hạng mục công việc là người bán hàng bạn cần đạt mức doanh số chỉ tiêu là 5,5 triệu đồng/ tháng. Đây là con số chúng tôi đã tính toán để phù hợp với việc trải nghiệm là người bán hàng. 
 • Tất cả các chỉ tiêu đưa ra đó là những chỉ tiêu cơ bản bạn có thể hoàn thành trong ngày với thời gian trung bình từ 1 đến 2 tiếng.
 • Các chỉ tiêu khác Tập đoàn cũng đánh giá để biết được công việc của bạn hoàn thành được đến đâu. Trong trường hợp hạng mục công việc trải nghiệm là người bán hàng bạn không đạt chỉ tiêu doanh số (mà những chỉ tiêu công việc khác hoàn thành tốt) Tập đoàn vẫn có thể cân nhắc nhận bạn vào làm CBNV. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể đến các bạn được lựa chọn.

3- Thưởng thêm .

Bằng việc công ty lên Tập đoàn, xây dựng nhà máy lớn nhất Đông Nam Á, nhất là trong tình hình dịch bệnh ngành thương mại điện tử lên ngôi thì Tập đoàn cần lượng nhân sự làm việc là rất lớn. Vì vậy chúng tôi tạo cơ hội để bạn giới thiệu người vào Tập đoàn làm việc nhằm giúp bạn có cơ hội gia tăng thu thu nhập, giúp đỡ người thân bạn bè của bạn có việc làm kiếm thu nhập. Chú ý đây là chế độ thêm nên không bắt buộc và nếu bạn đạt chỉ tiêu thì được nhận thưởng.

 • Chỉ tiêu: Tìm kiếm giới thiệu được ít nhất 5 người vào làm việc cho công ty. Mức thưởng được quy định như sau:
STTSố người giới thiệu hoàn thành% Hoa hồng
1Từ 5 đến dưới 10 ngườiHưởng 6% lương cơ bản của người được giới thiệu
2Từ 10 đến 14 ngườiHưởng 10% lương cơ bản của người được giới thiệu
3Từ 15 đến 16 ngườiHưởng 13% lương cơ bản của người được giới thiệu
4Từ 17 người trở lênHưởng 15% lương cơ bản của người được giới thiệu
 • Cách tính:
 • Mốc % được hưởng: Căn cứ theo số người bạn giới thiệu thành công (là người đó phải chính thức vào làm việc giống như bạn).
 • % hoa hồng giới thiệu: Chỉ được nhận khi người được giới thiệu hoàn thành chỉ tiêu công việc tháng đầu tiên.

Ví dụ: Bạn giới thiệu cho chúng tôi 15 người, và 15 người này đều hoàn thành chỉ tiêu công việc. Thì số tiền thưởng bạn được nhận thêm sẽ được tính = 1.400.000đ x 13% x 15 = 2.730.000đ.

Cũng ví dụ trên: Nếu trong 15 người bạn giới thiệu mà chỉ có 9 người trong số đó hoàn thành chỉ tiêu tháng đầu tiên thì số tiền thưởng của bạn được tính = 1.400.000đ * 13%*9 = 1.638.000đ.

 • Thời gian chốt mốc người giới thiệu được: tính trong 30 ngày kể từ ngày bạn vào nhận việc. Trong 30 ngày bạn giới thiệu được tổng bao nhiêu người, đạt mốc nào thì bạn được hưởng hoa hồng ở mốc đó. Sau 30 ngày nếu bạn giới thiệu thêm được thì sẽ cộng lại từ đầu cho 30 ngày tiếp theo.
 • Thời gian trả thưởng: Vào ngày mùng 1 hoặc 15 hàng tháng, khi mà người cuối cùng bạn giới thiệu được trong tháng đó hoàn thành tháng làm việc đầu tiên.
 • Ngoài phần thưởng bằng % hoa hồng như trên Tập đoàn sẽ tặng thêm phần quà tặng là những hộp collagen trị giá 350.000đ cho các bạn giới thiệu được người mới như sau:
 • Giới thiệu được 01 người mới vào làm việc -> được nhận 01 collagen
 • Giới thiệu được 02 người mới vào làm việc -> được nhận 02 collagen
 • …….

4- Thời gian trả lương thưởng: Tập đoàn thanh toán tiền lương và thưởng cho NV vào ngày mùng 01 và 15  hàng tháng. Nếu 2 ngày trên trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ tết thì sẽ được thanh toán vào ngày đầu tiên đi làm lại.

5- Hình thức trả lương thưởng : Chuyển khoản

 II. CHẾ ĐỘ KHÁC:

 1. Chế độ thăng chức

Khi bạn trở thành CBCNV chính thức từ Tập Đoàn – ngoài lương mà bạn nhận được thì 

Mỗi năm Tập đoàn sẽ tổ chức xét duyệt để tìm kiếm leader bổ sung hàng ngũ cán bộ quản lý cho Tập đoàn. Những nhân viên có thành tích 6 tháng liên tục (trước ngày thông báo tuyển chọn) vượt chỉ tiêu trở lên thì đủ điều kiện nộp hồ sơ xét duyệt.

Leader sẽ được hưởng mức lương cứng hấp dẫn, hưởng % hoa hồng trên doanh số toàn đội nhóm bạn chăm sóc ,và hưởng mọi chế độ khác theo quy định của công ty.

2- Chế độ chuyển đổi thành khách hàng.

Bất cứ thời điểm nào cán bộ công nhân viên cảm thấy trong thời gian mình chăm sóc khách hàng, được đào tạo kỹ năng mà muốn đầu tư vốn kinh doanh để có thu nhập tốt hơn , NV đều có thể thông báo và Tập đoàn sẽ giúp nhân viên chuyển đổi. 

Trên đây là nội dung quy định về tiền thưởng, tiền lương, chế độ áp dụng cho nhân CBCNV làm tại nhà của công ty Tập đoàn dược phẩm Thái Hương, hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Giao cho các phòng ban liên quan triển khai thực hiện.

TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM  THÁI HƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( Đã duyệt) 

                                                                  

Shopping Cart